Under hensynstagen til patientens behov, interesser og ønsker, vil første behandling bestå af den fysioterapeutiske undersøgelse, hvor patientens problem og forventninger afdækkes og hvor man i fællesskab får lagt en realistisk behandlingsplan og sat realistiske mål for behandlingsforløbet samtidig med at fysioterapeuten vil starte behandling/ træning eller genoptræning. Der vil gives information om den kliniske beslutning og vejledning i håndtering, forebyggelse herunder arbejdsteknik. 

Løbende vil behandling og træning justeres. Hvis der er behov for et træningsprogram får du lavet et sammen med din fysioterapeut. Programmet vil blive ændret, efterhånden som du opnår en bedre funktion. Der vil løbende være test af patient med henblik på fremgang. Løbende vil der også gives vejledning i genoptræning og arbejdsteknik og smertehåndtering.  

Fysioterapeuten forventer, at patienten er medansvarlig i behandlingen. ved bl.a. at tage de forholdsregler og udføre de øvelser mv. som fysioterapeuten anviser. Således at behandlingsforløbet udvikler sig til et tilfredsstillende resultat for begge parter.