Baggrund for Herfølge Fysioterapi

Da jeg for en del år siden valgte fysioterapiuddannelsen, var det fordi jeg var interesseret i at arbejde med mennesker. Den humane indfaldsvinkel med at hjælpe andre synes jeg var en god ide. Det andet aspekt, der tiltalte mig var at fysioterapi er hjælp til selvhjælp. Det vil sige, patienten selv er aktiv for at ændre sin situation.

I det daglige arbejder jeg ud fra en helhedsorienteret opfattelse. I fysioterapibehandlingen er indfaldsvinklen kroppen og kropslige problemer. I behandlingen inddrages patientens ressourcer, hvordan kan patienten selv bidrage. Den fysiske tilstand kan være påvirket af psykiske og sociale forhold, der kan, når det er relevant, inddrages i behandlingen. Dette kan bl.a. foregå via et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper eller i behandlingssituationen, hvor overvejelser over det enkelte menneskes sociale og kulturelle baggrund og psykiske tilstand giver en større forståelse. Målet er at komme patienterne i møde ved at tage udgangspunkt i deres situation og designe behandlingen derefter.

I årenes løb er formidlingen af behandling og træning mere og mere blevet erstattet af læringsprocesser, hvor terapeutens rolle er vejleder og igangsætter. Undervisning er en del af læringskonceptet. Læringsprocesserne kan ikke foregå uden at fysioterapeuten besidder viden om behandlings- og træningsmetoder og relevante teorier. Dialogen er et af de bedste redskaber i så henseende.

At tage udgangspunkt i patienten betyder også at reflektere over egen praksis. Det vil sige ikke kun reflekterende over anvendte metoder, men også over egen personlige væren. At være klar over at man skal være professionel og samtidig opmærksom på behandlerrollen og stadig engageret og empatisk.

Det helhedsorienterende aspekt har også præget de kurser jeg har valgt at deltage i. De har ikke kun drejet sig om fysioterapeutiske metoder, men også indeholdt psykosomatik, kriseudvikling og strategier og pædagogik. Mine hovedkompetencer indenfor fysioterapi er osteopati som mobiliserings- og muscle energi teknikker, bløddelsteknikker herunder bindevævsmassage og Feltenkrais. Dynamisk stabilitetskonceptet til smertebehandling, stabilitets – og ubalance problemer, neuromuskulær in and output, ud spænding og styrketræning. ANT til stramme nerver, idrætsfysioterapi og fysioterapi til neurologiske patienter. Desuden fysioterapi til voksne og børn med muskelsvind, postural og fasisk muskulatur, psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi og kriseterapi.

Jeg har arbejdet på hospital også i udlandet fra 1987-89 på Dronning Ingrids Hospital Grønland, plejehjem og klinik. Fortrinsvis på klinik, hvor jeg har opsamlet en bredspektret erfaring. I 1990 blev jeg medejer af Herfølge Fysioterapi, og i 1999 overtog jeg klinikken som eneejer. Ind imellem har jeg undervist i arbejdsteknik for lærlinge indenfor byggebranchen, sygeplejerske elever og social- og sundhedsassistenter.

Uddannelser
Allerede i slutningen af min første uddannelse blev jeg interesseret i sociologi. Jeg synes, at der manglede en større forståelse for de sociale forholds betydning for sygdom og sygdomsudvikling i uddannelsen. Senere hen da jeg synes, jeg havde tid, tog jeg en cand. scient. soc. uddannelse på Roskilde Universitetscenter.

Cand. scient. soc. uddannelsen anvender jeg primært som underviser på sundhedsfaglig diplomuddannelse, hvor jeg underviser i projektopgave, videnskabsteori og kvalitetsudvikling.