Herfølge Fysioterapi

Undersøgelse, behandling, træning, råd, vejledning, information
i tråd med tidens forskning og evidens. Klinikken er up-to-date på såvel behandling, træning, forebyggelse og sundheds-
fremmeområdet. Vi samarbejder både med praktiserende læger, sygehuse, speciallæger og kiropraktorer.

Vi lægger op til, at du selv tager aktivt del i din helbredelse.

Gode tilkørsel- og Parkeringsforhold.

Klinikken er up-to-date

Behandling - Vejledning - Service